Đại hội Chi bộ IV lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày đăng:26.07.2022
Chiều ngày 22/7/2022, Chi bộ IV thuộc Đảng bộ cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Đại hội có 23 đồng chí đảng viên chính thức và 2 đồng chí đảng viên dự bị. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Bí thư phụ trách điều hành Đảng bộ cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Bí thư phụ trách điều hành Đảng bộ cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu chỉ đạo Đại hội

      Báo cáo chính trị của Chi bộ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022 cho thấy, trong nhiệm kỳ qua tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ cơ bản ổn định; Chi ủy năng động trong chỉ đạo, luôn có kế hoạch bồi dưỡng đảng viên, quần chúng trở thành những cá nhân có phẩm chất chính trị đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ tốt; Cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị; Đảng viên Chi bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao, giúp cho cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan một cách có hiệu quả và có chất lượng; Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa đảng và chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị.

Quang cảnh Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Bí thư phụ trách điều hành Đảng bộ cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 các Đảng viên trong Chi bộ IV đã có những đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cũng như xây dựng Đảng bộ cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vững mạnh. Các báo cáo tại Đại hội đã đánh giá sát hợp với tình hình thực tế, Đại hội cũng đã nhìn thẳng vào sự thật những kết quả đạt được và đã nêu lên được những hạn chế, tồn tại. Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương đề nghị Chi bộ IV tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, về nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lờn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắt; phát huy tính năng động sáng tạo, vận động đảng viên đăng ký nhiều đề tài sáng kiến khoa học, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác.

      Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên chi bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện kịp thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến năm 2025.

      Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; tạo đội ngũ kế thừa trong giai đoạn kế tiếp. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nghị quyết của Chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Chi bộ; có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi ủy Chi bộ IV khóa 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội

      Đại hội Chi bộ IV lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quí được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Đồng chí Lê Văn Rin giữ chức Phí Bí thư.

      Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ IV sẽ tập trung thực hiện các chỉ tiêu, phấn đấu 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết do Đảng cấp trên chỉ đạo triển khai; Phấn đấu hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu hàng năm từ 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, trong đó có 5% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Phấn đấu 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không có đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên không vi phạm về "An toàn về an ninh trật tự”, ‘‘An toàn giao thông’’ và không hút thuốc lá trong cơ quan đơn vị; Phấn đấu hàng năm đạt từ 95% hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt chuẩn gia đình văn hóa; Phấn đấu hàng năm 100% các đoàn thể hoàn tốt nhiệm vụ; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 02 đảng viên; Phấn đấu 04 khoa trực thuộc chi bộ IV hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Thanh Hùng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 8
Online trong ngày: 317
Online trong tháng: 966
Tổng lượt truy cập: 595198