Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng:14.11.2018

Khoa Sức khỏe sinh sản thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

 

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ, sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe sinh sản nam giới; sức người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản, dự phòng, điều trị vô sinh; phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục

 

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực sức khỏe sinh sản;

 

c) Giám đốc giao các nhiệm vụ. Cụ thể:

 

- Xây dựng, triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến sức khỏe sinh sản: sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe sinh sản nam giới; sức người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản, dự phòng, điều trị vô sinh;

 

- Phối hợp với khoa phòng chống HIV/AIDS, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các chương trình can thiệp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục trên địa bàn Tỉnh;

 

- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với các Trung tâm Y tế tuyến huyện, các cơ sở y tế và Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn Tỉnh về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản;

 

- Phối hợp với khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe và sức khỏe sinh sản trong cộng đồng;

 

- Tổ chức thực hiện, tham gia nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực sức khỏe sinh sản khi được giao;

 

- Phối hợp, phân công viên chức phù hợp tham gia trực tiếp cùng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn với các phòng, khoa chuyên môn khi có yêu cầu;

 

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 7
Online trong ngày: 298
Online trong tháng: 13886
Tổng lượt truy cập: 511116