Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng:14.11.2018
Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ:
 
a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về phòng, chống ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
 
b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, các yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực ký sinh trùng và côn trùng;
 
c) Giám đốc giao các nhiệm vụ. Cụ thể: 
 
- Xây dựng, triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động, dự án, đề án: phòng, chống bệnh mới nổi có liên quan tác nhân lây truyền; bệnh sốt rét, bệnh do ký sinh trùng, côn trùng;
 
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hướng dẫn giám sát côn trùng truyền bệnh bao gồm các véc tơ sốt xuất huyết, sốt rét, véc tơ truyền bệnh qua động vật, các véc tơ khác và các biện pháp phòng, chống;
 
- Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho cán bộ về phòng chống bệnh sốt rét, bệnh ký sinh trùng và côn trùng trên địa bàn;
 
- Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn phân công cán bộ phù hợp tổ chức, trực tiếp tham gia thực hiện các dịch vụ theo quy định pháp luật như: phun xịt hoá chất tẩy uế môi trường, diệt động vật côn trùng theo yêu cầu (có thu phí)…
 
- Đầu mối phối hợp với Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế thu thập thông tin, xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh lây truyền qua động vật côn trùng phục vụ hoạt động về ký sinh trùng và côn trùng;
 
- Phối hợp với Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh sốt rét, bệnh ký sinh trùng và côn trùng trong cộng đồng;
 
- Tổ chức thực hiện, tham gia nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực ký sinh trùng, động vật và côn trùng y học khi được giao;
 
- Phối hợp, phân công viên chức phù hợp tham gia trực tiếp cùng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn với các khoa, phòng chuyên môn khi có yêu cầu;
 
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
 
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 4
Online trong ngày: 298
Online trong tháng: 13879
Tổng lượt truy cập: 511109