Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng:14.11.2018
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ:
 
a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động; Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học theo quy định;
 
b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng;
 
c) Giám đốc giao các nhiệm vụ. Cụ thể: 
 
- Xây dựng kế hoạch phát triển kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;
 
- Thực hiện các xét nghiệm đáp ứng yêu cầu các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; phát hiện sớm bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS; bệnh không lây nhiễm, các rối loạn chuyển hóa, bệnh liên quan đến dinh dưỡng; các xét nghiệm chẩn đoán, theo dõi thai nhi, thai phụ, sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình; các xét nghiệm về an toàn thực phẩm; xét nghiệm phục vụ giám sát của các khoa, phòng chuyên môn; đo kiểm tra môi trường lao động và các xét nghiệm khác phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
 
- Thực hiện quy trình kỹ thuật xét nghiệm theo quy định, phổ biến kỹ thuật và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đối với tuyến huyện và các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh;
 
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá an toàn sinh học các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn tỉnh;
 
- Triển khai, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế, đo kiểm tra môi trường và các hoạt động ngoại kiểm theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật;
 
- Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ xét nghiệm trong lĩnh vực được quy định;
 
- Tổ chức, triển khai thực nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, hợp tác quốc tế liên quan đến công tác xét nghiệm trong lĩnh vực được giao;
 
- Phối hợp với Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe cung cấp dữ liệu có liên quan giúp thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng;
 
- Phối hợp với Phòng khám đa khoa và các khoa chuyên môn tổ chức, triển khai, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng (có thu phí) theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật. 
 
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
 
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 3
Online trong ngày: 109
Online trong tháng: 7298
Tổng lượt truy cập: 565157