HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Ngày đăng:17.05.2022
Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động diễn ra từ ngày từ ngày 01 tháng 5 đến 31 tháng 5 năm 2022 với chủ đề của năm về “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” tại doanh nghiệp trong tỉnh và tại đơn vị.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phòng chống dịch COVID-19.

(ảnh: khám sức khỏe cho công nhân tại doanh nghiệp)

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và các Hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19; Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030”; Quyết định số 3431/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế TNLĐ, BNN.

Tăng cường phối hợp cùng các cơ quan thông tin đại chúng như Báo, Đài tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động và thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền về các thông điệp, tài liệu, video các Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Phối hợp với người sử dụng lao động trong các cơ sở lao động lập kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, quan trắc môi trường lao động theo qui định hiện hành. Duy trì tổ chức tự kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động; Thực hiện quan trắc môi trường lao động và tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người cán bộ viên chức lao động trong đơn vị.

Tháng hành động về ATVSLĐ là đợt cao điểm nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ và phòng chống COVID-19; thúc đẩy người sử dụng lao động trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

Hữu Nghị/TTKSBT Đồng Tháp

 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 7
Online trong ngày: 84
Online trong tháng: 7273
Tổng lượt truy cập: 565132