KHÁM SỨC KHỎE, LÁI XE, LÁI TÀU
Ngày đăng:26.06.2019

BẢNG GIÁ THU DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG THEO THÔNG TƯ SỐ 240/2016/TT-BTC VÀ NQ 238/2019 HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP

(Kèm theo Quyết định số 104/QĐ-KSBT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp

STT Danh mục Đơn vị tính Mức giá tối đa
I. KHÁM KHỎE LÁI XE
1 Công khám đồng/người 100.000
2 Nồng độ rượu trong máu đồng/xét nghiệm 29.000
3 Định tính Amphetamin/niệu đồng/xét nghiệm 42.900
4 Định tính Opiate/niệu đồng/xét nghiệm 42.900
5 Định tính Morphine/niệu đồng/xét nghiệm 42.900
Tổng cộng 257.700
II. KHÁM SỨC SỨC KHỎE LÁI TÀU
1 Công khám đồng/người 100.000
2 Thăm dò chức năng (đo lực bóp tay, đo lực kéo thân) đồng/người 28.000
3 X - Quang tim phổi đồng/người 42.000
4 Công thức máu đồng/xét nghiệm 40.000
5 Tổng phân tích nước tiểu đồng/xét nghiệm 21.000
Tổng cộng 231.000
III. KHÁM SỨC KHỎE
1 Công khám đồng/người 100.000
2 Chức năng thận (Ure, Creatinin) đồng/xét nghiệm 42.800
3 Chức năng gan (SGOT, SGPT) đồng/xét nghiệm 42.800
4 Đường máu đồng/xét nghiệm 21.400
5 Công thức máu đồng/xét nghiệm 40.000
6 Tổng phân tích nước tiểu đồng/xét nghiệm 21.000
X - Quang tim phổi đồng/người 42.000
Tổng cộng 310.000

 

 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 12
Online trong ngày: 353
Online trong tháng: 10996
Tổng lượt truy cập: 615136