Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng:14.11.2018
Khoa Dinh dưỡng thực hiện chức năng, nhiệm vụ:
 
a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, rối loạn vi chất dinh dưỡng, dinh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng bà mẹ, dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng và các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam;
 
b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực dinh dưỡng;
 
c) Giám đốc giao các nhiệm vụ. Cụ thể:
 
- Đầu mối phối hợp lập kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh, hoạt động phòng chống thiếu Vitamin A, thiếu vi chất dinh dưỡng; 
 
- Phối hợp với khoa, phòng chuyên môn, phân công cán bộ phù hợp tham gia trực tiếp cùng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và dinh dưỡng khi có yêu cầu;
 
- Phối hợp với Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về dinh dưỡng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe công đồng;
 
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
 
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 12
Online trong ngày: 317
Online trong tháng: 939
Tổng lượt truy cập: 595171