Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng:14.11.2018
Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ:
 
a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo hoạt động: Kiểm dịch y tế, thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý y tế và cấp chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật;
 
b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực kiểm dịch y tế;
 
c) Giám đốc giao các nhiệm vụ. Cụ thể: 
 
- Đầu mối phối hợp với Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng thu thập thông tin, xử lý thông tin liên quan đến các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh lây truyền qua động vật côn trùng phục vụ công tác kiểm dịch y tế quốc tế;
 
- Phối hợp với Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống dịch bệnh theo Điều lệ Kiểm dịch quốc tế;
 
- Tổ chức thực hiện, tham gia nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực Kiểm dịch quốc tế khi được giao;
 
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
 
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 12
Online trong ngày: 317
Online trong tháng: 925
Tổng lượt truy cập: 595157