Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng:14.11.2018
Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ:
 
a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: sức khỏe môi trường đáp ứng các sự kiện y tế công cộng và sức khỏe trường học; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; việc bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp, chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; môi trường điều kiện vệ sinh trường học, bệnh tật học đường, sức khỏe trường học; phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;
 
b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn phụ trách; về lĩnh vực sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp;
 
c) Giám đốc giao các nhiệm vụ. Cụ thể:
 
* Lĩnh vực Sức khỏe Môi trường - Y tế trường học
 
- Quản lý, tư vấn, kiểm tra và giám sát môi trường đối với các cơ sở y tế, báo cáo hiện trạng môi trường sức khỏe của tỉnh hàng năm; đo kiểm tra môi trường và giám sát điều kiện vệ sinh trường học;
 
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định hiện hành về y tế đối với môi trường, chất thải, nước ăn uống, nước sinh hoạt; đánh giá tác động môi trường đến sức khỏe trên địa bàn tỉnh;
 
- Phối hợp với Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe, các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng, tập huấn về phòng, chống các yếu tố nguy cơ môi trường tác động lên sức khỏe cộng đồng và phòng, chống bệnh tật học đường;
 
- Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn công tác y tế học đường; triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống các bệnh, tật học đường; phòng, chống dịch, bệnh, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đối với học sinh, sinh viên;
 
- Giám sát chất lượng vệ sinh và hướng dẫn sử dụng, bảo quản các công trình vệ sinh; thực hiện kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và xử lý các nguồn nước ăn uống và sinh hoạt; giám sát chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt;
 
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học theo quy định;
 
- Phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn, phân công cán bộ phù hợp trực tiếp tham gia thực hiện các dịch vụ khám, kê đơn điều trị bệnh thông thường và các dịch vụ y tế dự phòng theo quy định pháp luật như: phun xịt hoá chất tẩy uế môi trường, diệt côn trùng theo yêu cầu; khám và điều trị bệnh răng miệng học sinh, bệnh răng miệng trẻ em và người lớn theo yêu cầu (có thu phí)…
 
* Lĩnh vực Bệnh nghề nghiệp:
 
- Tổ chức khám bệnh nghề nghiệp và triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp; theo dõi, giám sát, quản lý sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp, tham gia khám giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động và tham gia với đoàn liên ngành điều tra các cụ tai nạn lao động;
 
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quan trắc môi trường lao động, điều kiện lao động có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện, môi trường lao động;
 
- Thẩm định, tham gia thẩm định các hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động theo danh mục quy định và hướng dẫn xử lý ban đầu khi bị nhiễm độc khi được cơ quan thẩm quyền giao;
 
- Phối hợp với Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe, tập huấn về phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh;
 
- Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ thuật cho cán bộ làm công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn;
 
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về sức khỏe nghề nghiệp theo quy định;
 
- Đầu mối phối hợp với khoa, phòng chuyên môn tổ chức, triển khai thực hiện các dịch vụ theo quy định như: khám sức khỏe khi làm hồ sơ dự tuyển, khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe theo yêu cầu trên cơ sở quy định của pháp luật, thông qua đó để thực hiện nhiệm vụ quản lý tình hình khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo dõi, giám sát, hướng dẫn cho người sử dụng lao động về việc khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
 
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 11
Online trong ngày: 317
Online trong tháng: 925
Tổng lượt truy cập: 595157