Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng:14.11.2018
Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ:
 
a) Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Quản lý tài chính; dự toán, sử dụng ngân sách; cấp phát kinh phí theo dự toán đã được phê duyệt; tổ chức thu phí, giá dịch vụ y tế; chi trả lương, phụ cấp cho người lao động thuộc Trung tâm; quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật;
b) Phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước; tài sản, thuốc, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị;
 
c) Giám đốc giao các nhiệm vụ. Cụ thể:
 
- Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm;
 
- Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật;
- Tổng hợp, dự trù thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, vật tư, hóa chất và các trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; 
 
- Phối hợp với các khoa, phòng trong việc tổ chức mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên, hoạt động chuyên môn theo quy định pháp luật; 
 
- Đầu mối tổ chức và phối hợp với các khoa, phòng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực y tế dự phòng đối với các Trung tâm Y tế tuyến huyện và Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh;
 
- Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật;
 
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
 
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 
 Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Sinh con lần đầu là gái, sinh con lần 2 bạn mong muốn có con trai hay con gái?
  Con trai

  Con gái

  Trai hay gái, con nào cũng như nhau


Đang Online: 6
Online trong ngày: 317
Online trong tháng: 954
Tổng lượt truy cập: 595186